Poplatky SAA

!Poplatek se platí přímo SAA přes portál http://is.aikikai.sk/, kde se musí každý člen zaregistrovat. Bez platby SAA nelze dělat zkoušky technické vyspělosti. Platbu na následující rok lze provádět od 1.12.2017 – 31.1.2018. Jedná se o předplacený systém.

!Nebude-li uhrazen poplatek do 31.1.2018, bude členovi ukončeno členství v SAA. Doporučuji uhradit poplatek v řádném termínu, abyste se vyhnuli komplikacím.

!Platbu je možné provést pouze přes platbu kartou (CardPay). Platba na účet není možná. K platbě bude přičten poplatek bance.

Druhy členských poplatků

 • Řádný bonusový členský poplatek SAA (40€) za daný kalendářní rok (od 1.1. do 31.12. daného roku).
  Uhrazením řádného bonusového členského poplatku, garantuje SAA členovi bezplatnou účast na všech národních a mezinárodních seminářích aikido pořádaných SAA v daném kalendářním roce, vedených technickým ředitelem SAA, případně jinými pozvanými hosty SAA. Bezplatná účast se nevztahuje na týdenní letní školu aikido, kterou organizuje SAA.

Výhodou zaplacení Řádného bonusového členského poplatku SAA (40€) je vstup na všechny národní a mezinárodní semináře pořádané SAA ZADARMO. Jinak se platí seminář přímo na vstupu. Obvyklá cena semináře se pohybuje – národní seminář 25€ (4x ročně) a mezinárodní seminář 35€ (1x ročně). Nejbližší seminář je každoročně v Ostravě. Rozpis národních a mezinárodních seminářů najdete na stránkách SAA (aikikai.sk). Je nutné před semi ná ;řem předložit vytištěný členský průkaz SAA z IS SAA.

Děti do 15 let, které skládají zkoušky na nižší než 6. kyu (tj. 12. – 7. kyu), členský příspěvek SAA neplatí. Děti začínají platit členské příspěvky SAA až od zkoušek na 6. kyu.

Platba SAA – možnosti

 1. Je mi méně jak 15 let
  1. Nemám žádné kyu a nebudu dělat zkoušky v tomto roce.
   1. Neplatím poplatek SAA.
  2. Budu dělat zkoušky v tomto roce.
   1. na nižší jak 6. kyu (tj. 12. – 7. kyu)
    • Neplatím poplatek SAA.
   2. na 6. kyu
    • Týká se mě bod 2.B.i
   3. na vyšší kyu než 6. kyu
    • Týká se mě bod 2.B.ii
 2. Je mi 15 a více let
  1. Nebudu dělat zkoušky v tomto roce.
   1. Nezaplatím-li Řádný bonusový členský poplatek SAA (40€), pozastavuje se mi na daný rok členství v SAA a nezapočítá se mi tento rok do minimální doby mezi zkouškami. Např. zkoušky jsem dělal v říjnu 2016 a chci dělat zkoušky v únoru 2018, bude mi chybět 12 měsíců v roce 2017 mezi zkouškami. Proto je doporučeno tento příspěvek zaplatit i když se na zkoušky necítím.
  2. Budu dělat zkoušky v tomto roce.
   1. na 6. kyu
    • Abych mohl dělat zkoušky na 6. kyu, musím být členem SAA alespoň 5 měsíců (Technická pravidla SAA). Proto musím zaplatit Řádný bonusový členský poplatek SAA (40€) na konci předešlého roku nebo v průběhu roku, kdy jsem začal cvičit. Zkoušky na 6. a vyšší kyu se provádí na regionálních seminářích.
   2. na vyšší kyu než 6. kyu
    • Zaplatím-li Řádný bonusový členský poplatek SAA (40€) na konci předešlého roku, mohu jít na zkoušky po splnění minimální doby mezi zkouškami a po splnění všech ostatních podmínek pro účast na zkouškách. Zkoušky na 6. a vyšší kyu se provádí na regionálních seminářích.