Sensei Michele Quaranta

7. dan, Technický ředitel SAA

Michele Quaranta, 6.dan Aikikai, se narodil 24. prosince 1953 v Itálii, v malém městečku Forlimpopoli, ležícím mezi známými městy Bologna a Rimini. Asi v šesti letech odešel s rodiči do Francie, kde vystudoval střední technickou školu. Později začal žít a pracovat ve Švýcarsku ve městě Basel, kde působí až do současnosti.

Aikido začal Michele Quaranta cvičit roku 1972 v dojo Aikikai Basel pod vedením svého prvního učitele senseie Wernera Hintermana. Ten ho významně ovlivnil hlavně v oblasti filozofie. V této době navštěvoval M. Quaranta stáže dalších významných mistrů (Tamura sensei, Tada sensei), kteří do Švýcarska jezdili aikido pravidelně učit.

V roce 1977 se poprvé setkal s Masatomi Ikeda senseiem a v roce 1985 se stal jeho přímým žákem. Jemu děkuje za rozvoj své technické a teoretické stránky aikido. Jako asistent a osobní uke s ním cestoval na stáže, které Ikeda sensei vedl nejen ve Švýcarsku, ale prakticky po celé Evropě: v Rusku, Německu, Itálii, Španělsku, Francii, Anglii a jinde.

Začátkem 90. let Ikeda sensei svěřil M. Quarantovi zodpovědnost za technický rozvoj svého systému vyučovaní Aikido také v dalších zemích, kam už sám nemohl tak často cestovat osobně. Jednalo se hlavně o země střední a východní Evropy. K jeho povinnostem tak přibylo Slovensko, Chorvatsko, krajiny bývalé Jugoslávie – Srbsko a Černá Hora a později i Polsko.

V současnosti je M. Quaranta Technickým ředitelem Slovenské Aikido Asociace a Chorvatské Asociace Aikido, členem technické komise Aikido Federace Srbsko a Černá Hora a vede jednu část Polské Federace Aikido. Ve Švýcarsku vede dvě školy Aikido v Baselu a v Neuchatelu a je členem technické komise Švýcarské Asociace Aikido (ACSA)

M. Quaranta hovoří italsky, francouzsky, německy, španělsky a anglicky. Jeho velkými životními zálibami jsou fotbal, kterému se věnoval hodně let jako hráč a trenér, a hudba (rock, funky, jazz, blues, reagee a klasika).