Shihan Masatomi Ikeda

Masatomi Ikeda
Masatomi Ikeda

7. dan, Čestný technický ředitel SAA

Narozen: 8. 4. 1940 / Tokio, Japonsko

Profese: Učitel aikido (vzdělání: Physical Education / Nihon Taiku University / Tokyo – učitel sportu a tělovýchovy)

Aikido: Cvičí od r. 1958 a v současnosti je držitelem 7. danu Aikikai (poslední stupeň obdržel v r. 1989).

Jeho hlavním učitelem byl shihan Hiroshi Tada (nar.1929 – dnes 9. dan Aikikai – Hombu dojo), přímý žák ó-senseie a dnes jeden z nejvýznamějších učitelů současného Hombu dojo v Tokio.

Další: V dalších disciplínách budo je držitelem 5. danu sumo a 4. danu judo. Především ve Švýcarsku vyučuje kromě aikido i hojo (disciplíně, pocházející ze starobylé šermířské školy Kašima Šinden Džikišinkage-rjú ze 14. stol., která používá hodžo bokken a speciální dechová cvičení) a pořádá stáže genkikai (zdravotní systém vycházející z aikido a západních i východních zdravotních systémů).

Záliby: Poslech klasické západní hudby (zvláště L. van Beethovena).

Historie dlouhodobých pobytů:

  • do r. 1965 Japonsko;
  • 1965-1970 Itálie;
  • 1970-1977 Japonsko – učitel sportu na gymnáziu;
  • od 1977 žije v Curychu; každoročně navštěvuje Japonsko a mnoho zemí v Evropě

Zahraniční stáže: v minulosti např. Finsko, Francie, Rakousko, Rusko (Moskva), Španělsko, Švédsko aj.; v současnosti pravidelně Itálie, Japonsko, Jugoslávie, Německo, Maďarsko, Švýcarsko, Slovensko aj.

Pověření Aikikai Foundation / The Aikido World Headquarters – Hombu dojo / Tokio:

  • Od r.1977 je Technickým ředitelem Švýcarské Aikikai (ACSA – založena r.1969), která se stala především pod jeho vedením jednou z nejuznávanějších organizací Aikikai v Evropě.
  • Od r. 1994 je Technickým ředitel České Aikikai (ČAA – založena r.1993)
  • Od r. 1996 je Technickým ředitelem Slovenské Aikikai (SAA – založena 1995). V průběhu devadesátých let spolupracuje s dalšími národními organizacemi Aikikai (stáže, zkoušky) v Jugoslávii, Maďarsku, Polsku a s ruskou skupinou z Moskvy.
  • Od r. 1996 je společně s H.Isojamou (9.dan Aikikai) jedním ze dvou technických poradců světové Aikikai (IAF – International Aikido Federation).

V průběhu roku 2002 shihan Masatomi Ikeda nečekaně a vážně onemocněl. K lítosti všech svých studentů a organizací, pro které pracoval a rozvíjel aikido i svůj didaktický systém, ze zdravotních důvodů odstoupil k 1. lednu 2003 ze všech funkcí a povinností, které vykonával z pověření Hombu Dojo pro národní organizace aikido ve všech evropských zemích. Většina těchto organizací pokračuje a rozvíjí aikidó za změněných organizačních podmínek, ale stále ve smyslu senseiova odkazu. SAA ustanovila shihana Masatomi Ikedu do funkce Čestného technického ředitele SAA.

Masatomi Ikeda
Masatomi Ikeda
Masatomi Ikeda a Michele Quaranta
Masatomi Ikeda a Michele Quaranta
Masatomi Ikeda – Praiano 1995
Masatomi Ikeda – Praiano 1995

Seminář v Praze, 27-29 Listopad 1998