Základní pojmy Aikido

Základní techniky Aikido
IKKYO – svislý směr – nahoru dolů (voda)
KOTEGAESHI – vodorovný směr – vlevo vpravo (země)
IRIMINAGE – vodorovný směr – dopředu dozadu (vzduch)
SHIHONAGE – spirála (oheň)
UCHI KAITEN NAGE – spojení všech čtyř směrů (živlů)

Zbraně používané v Aikido
BOKKEN – dřevěný meč
JO – dřevěná tyč o průměru 2,5 cm, výška 128 cm
TANTO – dřevěný nůž

Pozdrav
ONE GAISHI MAS(U) = Prosím Vás o vaši přízeň – pozdrav na začátku tréninku.
(DOMO) ARIGATO GOZAI MASHITA = Děkuji vám (velice) – pozdrav při ukončení tréninku.

Základní útoky
KATATE TORI AIHANMI – uchopení jednou rukou za ruku tori (pravá – pravá, levá – levá)
KATATE TORI GYAKU HANMI – uchopení jednou rukou za ruku tori (pravá – levá, levá – pravá)
KATA TORI (MUNE TORI) – uchopení jednou rukou za límec tori
KATATE RYOTE TORI – uchopení dvěma rukama za ruku tori
RYOTE TORI – uchopení oběma rukama za obě ruce tori
RYO ERI TORI – uchopení oběma rukama za límec tori
USHIRO RYOTE TORI – uchopení oběma rukama zezadu za obě zápěstí tori (za lokty)
USHIRO RYO KATA TORI – uchopení oběma rukama zezadu za ramena tori
USHIRO KUBIJIME – škrcení zezadu
KIAWASE SHOMEN UCHI – přímý útok vycházející z hara vedený spodem na obličej
SHOMEN UCHI – sek rukou vedený svisle dolů
YOKOMEN UCHI – sek rukou vedený šikmo dolů
KATA TORI MENUCHI – úchop za rameno + přímý útok vedený spodem na bradu
CHUDAN TSUKI – přímý úder vedený na střed těla
JODAN TSUKI – přímý úder vedený na horní polovinu těla
KERI – kopy

Základní pohyby těla
USHIRO ASHI IRIMI – krok vpřed ze zadní nohy
MAE ASHI IRIMI – krok vpřed z přední nohy
USHIRO ASHI TENKAN – (otočení v bocích a) krok vzad ze zadní nohy
MAE ASHI TENKAN – krok vzad z přední nohy
USHIRO ASHI TENCHIN – (krok vzad a) přísun zadní nohy
MAE ASHI TENCHIN – přísun přední nohy
KAITEN – otočení v bocích
USHIRO ASHI IRIMI TENKAN – krok vpřed zadní nohou a otočení v bocích a krok dozadu
MAE ASHI IRIMI TENKAN – krok vpřed přední nohou a otočení v bocích a krok dozadu

Dechová cvičení
YO NO TE KOKYU (YO= JANG čínsky) – první dechová forma (mužská)
I NO TE KOKYU (I=JIN čínsky) – druhá dechová forma (ženská)
KI MUSUBI NO TE KOKYU – třetí dechová forma (sjednocení elementů)
A UN NO KOKYU – čtvrtá dechová forma

Základní formy cvičení (KEIKO HÓ)
TAN REN – pomalu, precizně, z úchopu, staticky
KIGATA – rychleji, nedochází k pevnému úchopu, „plynoucí energie“
SHINKEN – bojová forma, bez úchopu, „ostrý meč“
MITORI GEIKO – studium očima
HITORI GEIKO – procvičování bez uke
FUTARI GEIKO – cvičení s jedním uke
KAKARI GEIKO – cvičení s více uke, další uke útočí po dokončení celé techniky
FUTARI TORI – cvičení se dvěma uke, oba útočí v jednom okamžiku
TANINZU TORI – cvičení techniky s více uke, pouze vstupy, uke útočí nepřetržitě
KUMI TACHI – cvičení s mečem
KUMI JO – cvičení s JO