Chování v Dojo

Při studiu bojového umění je nutné respektovat několik pravidel.

 • Při vstupu do Dojo proveďte úklon v postoji. Při odchodu taktéž.
 • Při vstupu na tatami proveďte úklon v seize. Při odchodu taktéž.
 • Při nástupu vždy nejprve sedí nejvyšší technické stupně a následně nižší a lidé bez keiko gi.
 • Pokud přijdete na trénink později, ukloňte se, zůstaňte v seize a počkejte na vyzvání učitele.
 • Před i po cvičení se vždy ukloňte partnerovi.
 • Potřebujete-li při tréninku mluvit s trenérem, pak se postavte a malou úklonou v postoji mu dejte najevo, že s ním potřebujete hovořit.
 • Při předvádění techniky sledujte výklad v seize či v anze, neležte, nestůjte, neopírejte se o zeď. Po ukázce vždy následuje úklona učiteli.
 • Respektujte svého učitele, tzn. i partnera.
 • Pokud potřebujete opustit tatami, informujte o tom učitele!
 • Jakoukoli mimořádnou situaci (úraz, nevolnost, …) nahlaste učiteli.
 • Mějte na tréninku vždy PŘIPRAVENY zbraně.
 • Zbraně nemají být u stěny s obrazem Osenseie (Kamiza).
 • Nikdy nesedejte zády k obrazu Osenseie.