Návštěva letního tábora HADINKA I.

26. července 2017 jsme navštívili dětský letní tábor HADINKA u Vítkova.
Předvedli jsme dětem celý trénink, od rozcvičky, nácvik pádů, techniky a také cvičení se zbraněmi.
Někteří dobrovolníci z tábora si také vyzkoušeli některé techniky na vlastní kůži.

Děkujeme všem členům našeho odílu i rodinným příslušníkůk, kteří se podíleli na úspěšné realizaci.