Připravujeme prázdninové výlety
na kolech!

Pro velký úspěch loňského výletu a netradičního tréninku našeho oddílu na kolech, připravujeme pro letošní prázdniny další dva celodenní výlety spojené s tréninkem
se zbraněmi
a nebudou chybět ani zajímevé hry a další zábava.

První výlet se uskuteční dne 30.7.2016 a cílem cesty bude stejně jako vloni areál autocampu ve Vítkově-Podhradí.

Na druhý výlet pojedeme dne 27.8.2016 a našim cílem bude Davidův Mlýn.

Oba vývety začínají v 7:00 u školy ve Štítině a návrat je plánován na 20:00 tamtéž.

Pro menší děti a méně zdatné ckyklisty bude opět připraveno doprovodné vozidlo, takže není nutno absolvovat celou cestu v sedle!

Přiberte na výlet rodiče, sourozence a další rodinné příslušníky a také kamarády