Všichni kteří se 2.5.2016 zůčastnili zkoušek uspěli.

2.5.2016 se konaly zkoušky našich členů na 12 a 11 kyu. Všichni kteří se zůčastnili zkoušky úspěšně složili.